Yacht ownership

Word eigenaar van een jacht uit de KIRIACOULIS vloot:
7 tot 12% netto rendement + gratis gebruik eigen jacht !
Kiriacoulis verhuurt circa 450 zeiljachten vanuit 26 havens aan de Middellandse Zee en in het Caraïbisch Gebied. De jachten blijven maximaal 5,5 jaar (6 seizoenen) in de vloot. Dit houdt in dat er jaarlijks circa 60 nieuwe zeiljachten worden opgenomen in de vloot. De meeste van deze jachten worden aangekocht door particuliere zeiler-beleggers die afhankelijk van vaargebied en type jacht een gegarandeerd netto rendement ontvangen van 7 tot 12% + gratis gebruik eigen jacht.

Welk type jachten verhuurt Kiriacoulis ?
Kiriacoulis heeft zeer interessante condities gemaakt met de volgend werven: Bavaria- Dufour- Jeanneau- Beneteau- Fountaine Pajot Cats. De jachten die in de vloot worden opgenomen variëren in lengte van 36 tot 57 ft. Als u eigenaar wilt worden van een jacht uit de Kiriacoulis vloot kunt u het jacht van uw keuze uit bovenstaande jachten zelf bepalen.

In welk vaargebied wilt u uw jacht ?
De vloot van kiriacoulis is verspreid over 26 jachthavens in 7 verschillende landen. U kunt uit deze landen en havens uw keuze maken. Welk gebied u ook kiest, u kunt altijd zonder kosten in een ander gebied varen met een vergelijkbaar jacht. U kunt gratis gebruik maken van uw eigen jacht of een jacht in een ander vaargebied voor 2 weken in augustus, 3 weken in juli en overig middenseizoen of 6 weken in het laagseizoen. Daarnaast kunt u uw jacht gebruiken op short-notice basis als deze niet is verhuurd.

Rendement van 7 tot 12%. Hoe zit dat ?
Het rendement is afhankelijk van het vaargebied, type en lengte jacht en het aantal jaren dat u uw jacht wilt laten verhuren door Kiriacoulis. Dit wordt berekend op basis van de verwachte huurinkomsten. Bijvoorbeeld: een Bavaria 50 (bouwjaar 2009), locatie Griekenland met een huurovereenkomst van 3,5 jaar: netto rendement 12%. Ander voorbeeld: een Dufour 385 (bouwjaar 2009), locatie Italië met een huuroverenkomst van 5,5 jaar: netto rendement 9%. Netto rendement wil zeggen dat Kiriacoulis alle kosten voor haar rekening neem(verzekering, liggeld, onderhoud, nieuwe onderdelen en nieuwe zeilen) en dat u netto 7 tot 12% van het aankoopbedrag van het schip jaarlijks ontvangt. Tijdens de duur van de overeenkomst heeft u dus geen kosten voor uw jacht. Neem Contact met ons op voor toezending van de lijst met rendement-cijfers bouwjaar 2009.

Alternatief: rendement gelijk verrekenen bij aankoop jacht.
In plaats van te kiezen voor een jaarlijks te ontvangen rendement, kunt u bij aanvang van de overeenkomst dit gelijk verrekenen. U ontvangt dan geen jaarlijkse uitkeringen maar u betaalt circa 55% van de nieuwwaarde van het jacht.

Gratis varen: hoeveel voordeel is dat ?
U kunt gratis gebruik maken van uw jacht of van een vergelijkbaar jacht in een ander vaargebied tijdens de duur van de overeenkomst. Bij een overeenkomst van 5,5 jaar is dit 6 seizoenen. Bij een overeenkomst van 3,5 jaar is dit 4 seizoenen. Afhankelijk van de periode dat u vaart, bespaart u 5 tot 8% van het aankoopbedrag. U verdient dus in 6 seizoenen minimaal 30% van het aankoopbedrag terug omdat u geen vaarvakanties meer moet betalen !

Wat na het einde van de overeenkomst ?
Na 3,5 of na 5,5 jaar heeft u de volledige beschikking over uw eigen jacht, waarvoor u in feite maar de helft heeft betaald. U kunt uw jacht daarna zelf gebruiken, verhuren of verkopen. U kunt uw jacht laten transporteren of overvaren naar België/Nederland en er hier mee varen of verkopen. Kortom wat u ook doet, een interessante investering zal het altijd zijn. Het jacht wordt afgeleverd in goede staat, volledig onderhouden en met een set zeilen van maximaal 1 jaar oud. Bedenk dat Kiriacoulis alleen goed onderhouden jachten wil verhuren en dat ook voor de laatste weken van de overeenkomst.


Als u geïnteresseerd ben in deze vorm van beleggen, vraag gedetailleerde informatie aan: dbuysse@zeelandnet.nl of bel 00 31 651 422116